Mijn contactgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

* Deze velden zijn verplicht

Waarom helpen?

Door Child Focus, onze stichting van openbaar nut, te steunen, helpt u ons om vermiste kinderen en jongvolwassenen* terug te vinden en de seksuele uitbuiting van minderjarigen te bestrijden.

Onze gratis noodlijn 116.000, die 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar is, is de beste manier om een vermiste persoon of een geval van seksuele uitbuiting te melden. Ze is ook toegankelijk voor iedereen met een vraag of een probleem met betrekking tot het gebruik van internet door minderjarigen. Internetgebruikers worden ook uitgenodigd om alle beelden van seksueel misbruik van kinderen (kinderpornografie) op het internet anoniem te melden via ons burgerlijk meldpunt stopchildporno.be.
Vanuit onze operationele expertise zijn we ook actief betrokken bij preventie voor jongeren, ouders en professionals.
Al onze diensten zijn gratis.
U kan ons op verschillende manieren helpen: financieel via een éénmalige gift, een domiciliëring, een actie (verjaardag, bruiloft,....), of een nalatenschap…

Onze schenkersservice staat ter beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op via e-mail: service@childfocus.org

*24 jaar

Donorinfo

Mijn gift

Plateforme de paiement 100% sécurisée

Ik geef één keer

 

Ik geef elke maand

 

Voor al uw giften van minimum 40 EUR per jaar is er een belastingvermindering van 45%. Child Focus is bevoegd om fiscale attesten af te leveren en om schenkingen en legaten te innen.

Respect van uw privacy

Child Focus verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekend te maken.

Uw contactgegevens zijn essentieel om u een fiscaal attest toe te sturen. Zij zullen worden opgeslagen in een of meer interne databanken van de NGO. U kan ze op elk moment raadplegen of wijzigen, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om dit te doen, neem gewoon contact met ons op:

Child focus
Houba de Strooperlaan 292
1020 Brussel
T. +32 (2) 475 44 36
E-mail : service@childfocus.org

Ingenico Services

Onze partner Ingenico Services waakt erover dat alle transacties in alle veiligheid gebeuren. Uw bankgegevens verschijnen enkel onder cryptische vorm op het Internet, dwz dat zij derwijze gecodeerd zijn dat ze onleesbaar zijn.

Ingenico